Tin công nghệ

Quốc hội thông qua Luật an toàn thông tin mạng

Cập nhật ngày: 24/11/2015

Sáng 19/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật an toàn thông tin mạng. Đạo luật này có quy định về ngăn chặn hoạt động sử dụng mạng để khủng bố. 

Các biện pháp được đưa ra bao gồm vô hiệu hóa nguồn Internet để thực hiện hành vi khủng bố. Ngăn chặn việc thiết lập và mở rộng trao đổi thông tin về các tín hiệu, nhân tố, phương pháp và cách sử dụng Internet để thực hiện hành vi khủng bố, về mục tiêu và hoạt động của các tổ chức khủng bố trên mạng.

Trao đổi kinh nghiệm và thực tiễn về kiểm soát các nguồn Internet, tìm và kiểm soát nội dung của trang tin điện tử có mục đích khủng bố.

Luật này giao Chính phủ quy định chi tiết về trách nhiệm thực hiện và các biện pháp ngăn chặn hoạt động sử dụng mạng để khủng bố.

Trong số các hành vi bị nghiêm cấm theo luật này, có việc nghiêm cấm thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác, lợi dụng sơ hở, điểm yếu của hệ thống thông tin để thu thập, khai thác thông tin cá nhân.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016.

Nguồn: Tuổi Trẻ Online

Hỗ trợ

Hãy để chúng tôi hỗ trợ theo cách bạn muốn

Chúng tôi luôn mong muốn khách hàng thuận tiện trong việc liên hệ với bộ phận hỗ trợ qua các kênh đa dạng với thời gian phản hồi nhanh nhất