Tin công nghệ

Một số quy đinh mới về vòng đời của tên miền .VN

Cập nhật ngày: 01/11/2015

Từ ngày 10/10/2015, Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/08/2015 của Bộ Thông Tin và Truyền Thông  quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet chính thức được ban hành và có hiệu lực. Theo thông tư này, vòng đời của tên miền “.VN” có nhiều thay đổi, cụ thể:

Vòng đời tên miền

Người sử dụng chỉ có thể đăng ký khi tên miền ở trạng thái tự do.

Tên miền phải được duy trì ngay khi đăng ký, thời gian cho phép duy trì tối đa/lần là 10 năm, tối thiểu là 1 năm.

Khi tên miền hết hạn, trạng thái của tên miền như sau:

  1. Trong vòng từ 1 - 5 ngày sau khi hết hạn: Tên miền vẫn được duy trì hoạt động bình thường.
  2. Từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 35 sau khi hết hạn: Tên miền bị tạm ngừng hoạt động.

Lưu ý: Trong vòng 35 ngày sau ngày hết hạn mà chủ thể không gia hạn, kể từ ngày thứ 36 trở đi tên miền sẽ chuyển sang trạng thái “Xử lý thu hồi tên miền” hay còn gọi là trạng thái chờ xóa (Pending Delete). Ở trạng thái này tên miền không được phép thực hiện duy trì và sẽ bị thu hồi trong thời gian không quá 20 ngày kể từ ngày thứ 36 để trở về trạng thái tự do để cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký sử dụng. Ở trạng thái này tên miền sẽ bị xóa bản ghi trên hệ thống DNS Quốc Gia.

Hỗ trợ

Hãy để chúng tôi hỗ trợ theo cách bạn muốn

Chúng tôi luôn mong muốn khách hàng thuận tiện trong việc liên hệ với bộ phận hỗ trợ qua các kênh đa dạng với thời gian phản hồi nhanh nhất