Dịch vụ Web Hosting

Thế nào là PHP, ASP, Perl?

Đây là tất cả các ngôn ngữ lập trình được gọi bằng những từ viết tắt.

  • PHP: Hypertext Preprocessor.
  • ASP: Active Server Pages.
  • Perl: Không phải là một từ viết tắt.

Mỗi ngôn ngữ lập trình có lợi ích riêng của mình và sử dụng. Tốt nhất là bạn nghiên cứu của riêng bạn để tìm kiếm điểm hay nhất đáp ứng những nhu cầu của bạn.

Hỗ trợ

Hãy để chúng tôi hỗ trợ theo cách bạn muốn

Chúng tôi luôn mong muốn khách hàng thuận tiện trong việc liên hệ với bộ phận hỗ trợ qua các kênh đa dạng với thời gian phản hồi nhanh nhất