Dịch vụ Web Hosting

Khắc phục lỗi touch() [function.touch] và unlink() [function.unlink] với Wordpress khi sử dụng trên máy chủ Safe mode On

Nếu bạn gặp lỗi này
Warning: touch() [function.touch]: SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is xxx is not allowed to access /tmp owned by uid 0 in /full_path_to_wordpress/wp-admin/includes/file.php on line 198
Hoặc
Warning: unlink() [function.unlink]: SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is xxx is not allowed to access /tmp owned by uid 0 in /home/powernet/domains/powernet.vn/public_html/home/wp-admin/includes/file.php on line 489
Có nghĩa rằng máy chủ đang bật chế độ Safe Mode On.
 
Cách khắc phục như sau:
 
Tạo một thư mục con trong thư mục public_html với tên tùy chọn (ở đây là mình đặt tên thư mục là tmp), sau đó CHMOD 777
 
Sau đó bạn sửa file wp-config.php, thêm vào dưới dòng này
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');
dòng giá trị sau
define('WP_TEMP_DIR', ABSPATH . 'tmp');
Lưu lại và sử dụng bình thường.
 
Lưu ý: Việc CHMOD 777 có thể gây nguy cơ cao về bảo mật, nếu không thực sự cần thiết nên CHMOD về 755, ngoài ra nên CHMOD thư mục public_html thành 711.
Hỗ trợ

Hãy để chúng tôi hỗ trợ theo cách bạn muốn

Chúng tôi luôn mong muốn khách hàng thuận tiện trong việc liên hệ với bộ phận hỗ trợ qua các kênh đa dạng với thời gian phản hồi nhanh nhất