Dịch vụ Web Hosting

Addon Domain là gì?

Addon Domain tức bạn chạy thêm 1 Site khác trên Hosting của bạn. Site này có thể coi là Site con của tên miền chính (Ví dụ trong trường hợp trên: Bạn Addon Domain tenmien3.com vào Site có Domain gốc là tenmien1.com thì bạn sẽ tạo được 1 Site riêng biệt nằm trên Hosting đó).
 
Ví dụ: http://www.tenmien1.com/tenmien3 = http://www.tenmien3.com/ là thư mục của Addon Domain
Hỗ trợ

Hãy để chúng tôi hỗ trợ theo cách bạn muốn

Chúng tôi luôn mong muốn khách hàng thuận tiện trong việc liên hệ với bộ phận hỗ trợ qua các kênh đa dạng với thời gian phản hồi nhanh nhất